1. Paparkan tetapan media dan file melalui Tools > Media & File.

2. Gambar yang dimuat naik sangat disarankan kompress terlebih dahulu.

3. Klik pada “+Add Media & File”.

4. Tekan pada butang “Choose File”.

5. Pilih gambar dan fail yang berkenaan.

6. Selepas selesai, tekan butang “Submit & Save” dan tunggu sehingga proses selesai.