Cara Terminate Direct Debit Melalui Beri Salam

1. Paparan termination Direct Debit dapat dilihat melalui Direct Debit > Details 2. Maklumat Direct Debit Details akan dipaparkan seperti dibawah: 4. Klik pada butang “Termination” untuk terminate direct debit 5. Berikut adalah video termination Direct Debit melalui Beri Salam:  

Read More

Cara Terminate Direct Debit Melalui Bayarcash

1. Untuk termination melalui Bayarcash boleh menggunakan Link ini: https://mandate.bayar.cash/ 2. Maklumat yang diminta boleh didapatkan daripada email yang dihantar seperti berikut: 3. Berikut adalah video termination Direct Debit melalui Bayarcash:

Read More

Follow Up Donor Melalui SMS dan Email

1. Paparkan follow up donor melalui SMS dan Email dapat dilihat melalui Donations > Donations 2. Tandakan nama donors yang berkenaan. 3. Tekan butang “Send Follow Up Email atau SMS” dan pilih template yang dikehendaki 4. Klik butang “Send Email atau SMS” dan selesai.

Read More

Informasi Participant Direct Debit

1. Paparkan senarai pengguna/peserta direct debit melalui Donation > e-Mandate. 2. Klik pada butang “Details” untuk paparan lebih lanjut berkaitan dengan participant direct debit seperti berikut: e-Mandate detail Form details Application history Donation history

Read More

Informasi Donor/Participants

1. Paparkan tetapan Donation dan pilih Donations > Donors. 2. Berikut adalah data utama yang akan dipaparkan untuk keseluruhan pencapaian: Total Donors  Average Donors Top Donors 3. Senarai Donors akan dipaparkan berserta statistik individu iaitu: Transaction Count Total Transaction First Transaction Date Last Transaction Date 4. Klil butang “View” untuk melihat maklumat lebih lanjut seperti […]

Read More