1.  Paparkan tetapan akaun bank melalui Settings  > Bank Accounts.

2. Klik pada “+ Add Bank Account”.

3. Berikut adalah medan yang perlu diisi untuk akaun bank yang baru:

  • Bank
  • Account Name
  • Account Number

4. Pilihan bank account akan dipaparkan sewaktu penetapan setting manual bank transfer di forms.

5. Selepas siap, tekan butang “Submit & Save” dan tunggu sehingga proses selesai.