Menambah Form

1. Untuk menambah form klik pada Donations > Forms.

2. Klik pada “+ Add Form”.

3. Berikut adalah maklumat yang perlu diisi:

  • Title
  • Code
  • Description
  • Thumbnail
  • Campaign
  • Campaign statistics
  • Form Language
  • Form Layout

4. Masukkan title form yang bersesuaian yang akan dipaparkan di homepage.

5. Masukkan code yang bersesuaian, code akan digunakan sebagai permalink. Contoh : https://demo.berisalam.com/form/xyz

6. Masukkan description borang  jika perlu untuk dipaparkan di homepage.

7. Masukkan thumbnail untuk paparkan gambar dibahagian homepage.

8. Pilih campaign yang terlibat, sekurang-kurangnya 1 campaign yang dipilih.

9. Enable campaigns statistics jika perlu.

10. Pilih bahasa antara “Bahasa Melayu” atau “English” untuk form.

11. Pilih layout atau susun atur form sama ada aturan “Classic” atau ” Modern”.

12. Selepas selesai, tekan butang “Submit & Save” dan tunggu sehingga proses selesai.

13. Medan “additional setting” akan dipaparkan untuk tetapan.

14. Paparan homepage yang akan dipaparkan adalah seperti berikut: