1. Untuk menambah package di form klik pada Donations  > Campaigns.

2. Pilih campaign yang perlu ditambahkan package.

3. Klik pada “View” untuk melihat paparan campaign.

4. Klik pada butang “+ Add Package” untuk menambah package campaign.

5. Berikut adalah maklumat yang perlu diisi:

  • Package Name.
  • Package Code, aktifkan Custom amount untuk masukkan amount.
  • Minimum amount.

6. Selepas siap, tekan butang “Submit & Save” dan tunggu sehingga proses selesai.