1. Paparkan tetapan Bayarcash melalui Settings > Bayarcash.

2. Klik pada “+ Add Bayarcash Accounts”.

3. Berikut adalah medan yang wajib diisi:

  • Label
  • Portal Key
  • Token

4. Token perlu di verify terlebih dahulu.

5, Aktifkan butang “set as default account” jika perlu.

3. Default account akan digunakan secara default kepada kesuruhan form jika tidak disetkan pada setting forms.

4. Selepas siap, tekan butang “Submit & Save” dan tunggu sehingga proses selesai.

5. Sistem Beri Salam boleh menyimpan atau menggunakan banyak account Bayarcash (jika perlu).