1. Paparkan senarai pengguna/peserta direct debit melalui Donation > e-Mandate.

2. Klik pada butang “Details” untuk paparan lebih lanjut berkaitan dengan participant direct debit seperti berikut:

  • e-Mandate detail
  • Form details
  • Application history
  • Donation history