1. Paparkan follow up donor melalui SMS dan Email dapat dilihat melalui Donations > Donations

2. Tandakan nama donors yang berkenaan.

3. Tekan butang “Send Follow Up Email atau SMS” dan pilih template yang dikehendaki

4. Klik butang “Send Email atau SMS” dan selesai.