“Marketing Tool API Log Histories” adalah untuk menyimpan log histories event yang dihantar kepada Facebook dan Google

1. Paparkan tetapan Marketing Tool API Logs dapat dilihat melalui Tools > Marketing Tools API Logs.

2. Semua senarai event yang dihantar akan dipaparkan disini.

3. Klik pada butang “View” untuk melihat maklumat lebih lanjut.