“Email Template” berfungsi untuk menyimpan template email Follow Up Donor/Participant

1. Paparkan tetapan Email Template melalui Tools > Email Template

2. Klik pada “Email Template”


3. Tekan butang “+ Add Email Template” untuk menambah email template.


4. Berikut adalah maklumat yang perlu diisi:

  • Templete Name 
  • Subject
  • Isi maklumat yang bersesuaian
  • Pilih tag mengikut kesesuaian (Optional)

5. Selepas siap, tekan butang “Submit & Save” dan tunggu sehingga selesai.