“SMS Template” berfungsi untuk menyimpan template SMS Follow Up Donor/Participant

1. Paparkan tetapan SMS Template melalui Tools > SMS Template.

2. Klik pada “SMS Template” untuk melihat paparan SMS Template.

3. Tekan butang “+ Add SMS Template” untuk menambah template.


4. Berikut adalah maklumat yang perlu diisi:

  • Template Name 
  • Maklumat 
  • Pilih tag mengikut kesesuaian (Optional)

5. Selepas siap, tekan butang “Submit & Save” dan tunggu sehingga proses selesai.