1. Untuk kenakan caj payment gateway kepada pengguna aktifkan butang payment gateways fees.

2. Klik pada edit form, ‘scroll’ ke bawah dan klik pada butang “Payment Options” di bahagian additional setting.

3. Paparan “Payment Options” akan dipaparkan dan klik pada “impose payment gateway fees to donor”.

4. Letakkan jumlah yang hendak dikenakan kepada pengguna, disarankan meletakkan fees yang sebenar dikenakan oleh pihak payment gateway.

5. Selepas selesai, tekan butang “Submit & Save” dan tunggu sehingga proses selesai.