1. Untuk aktifkan item berikut:

  • Social proof notification
  • Scroll to form floating button
  • Scroll to form button text
  • Image URL

2. Paparkan tetapan Fear of Missing melalui Donations > Forms.

3. Klik pada “Edit” dan pilih “FOMO Option” pada bahagian Additional Settings.

4. Aktifkan setting berikut dengan klik pada butang aktif.

4. Selepas siap, tekan butang “Submit & Save” dan tunggu sehingga proses selesai.

5. Klik pada butang “View Form” untuk paparan lanjut.