Cara Terminate Direct Debit Melalui Bayarcash

1. Untuk termination melalui Bayarcash boleh menggunakan Link ini: https://mandate.bayar.cash/ 2. Maklumat yang diminta boleh didapatkan daripada email yang dihantar seperti berikut: 3. Berikut adalah video termination Direct Debit melalui Bayarcash:

Read More

Cara Terminate Direct Debit Melalui Beri Salam

1. Paparan termination Direct Debit dapat dilihat melalui Direct Debit > Details 2. Maklumat Direct Debit Details akan dipaparkan seperti dibawah: 4. Klik pada butang “Termination” untuk terminate direct debit 5. Berikut adalah video termination Direct Debit melalui Beri Salam:  

Read More

Cara Maintenance/Kemaskini Direct Debit

1. Paparan maintenance/kemaskini direct debit dapat dilihat apabila klik pada “Direct Debit” 2. Klik pada butang “Details” untuk maklumat seperti dibawah: Klik butang “Maintenance” untuk mengemaskini donation form

Read More