1. Paparkan follow up donor melalui SMS dan Email dapat dilihat melalui Donations > Donations

2. Tandakan nama donors yang berkenaan.

3. Tekan butang “Send Follow Up Email atau SMS” dan pilih template yang dikehendaki

4. Klik butang “Send Email atau SMS” dan selesai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.